Verenigingsnieuws
ASSV
Heeft u nog een idee voor deze website?
mail dan naar: assvpost@gmail.com (o.v.v. homepage assv)
ASSV Verenigingsnieuws en mededelingen

U heeft vast het electronische mededelingenscherm in de grote zaal zien hangen.
Daarop staat o.a. een reclamescherm voor de ASSV-Computerclub.
Uw eigen afdeling kan hier ook komen te staan. Geef aan ons door wat u er ongeveer op wilt hebben staan en dan maken wij er iets moois van.

Hans Wisse en Marius Suppers assvpost@gmail.com


HET MEDEDELINGENSCHERM IN DE GROTE ZAAL
VOOR DE AFDELINGS-SECRETARISSEN

Op de secretarispagina kunt u aan- en afmeldformulieren downloaden
© ASSV
Belangrijke mededeling betreffende ons clubblad " De Koppeling"

Eind december, eind februari, eind april, eind juni, eind oktober, eind december enz. enz,

Houdt u daar ook rekening mee als u kopij wilt opsturen. Uiterste inzenddatum is telkens de 20e van de betreffende maand. 20 oktober, 20 juni etc. (Zet het in uw agenda).

Het bestuur heeft besloten dat ons clubblad "De Koppeling"
vanaf nu nog maar 5 x per jaar verschijnt.
Attentie!! Inzenddatum voor kopij van de volgende Koppeling in december is vervroegd.
Omdat we het blad graag vóór de kerst willen laten uitkomen, wordt u verzocht de kopij uiterlijk 11 december op te sturen. Let op, we hebben die maand een vrij strakke planning, dus kopij die ná 11 december binnenkomt, kan helaas niet meer geplaatst worden.
Dus let op!! Kopij voor december opsturen VÓÓR 12 december
Op maandag 5 december gaan we de Kerstversiering weer ophangen. Voor de liefhebbers die mee willen helpen met deze klus; we beginnen om 9.30 uur. Voor koffie en broodjes wordt gezorgd
Onze nieuwjaarsreceptie staat gepland op
ZATERDAG 7 JANUARI 2023 van 14.00 tot 16.30 uur
(BEHALVE DECEMBER, dan graag inleveren vóór 12 december. Zodat het blad vóór Kerst uitkomt) De inzenddatum zal ook op de website worden vermeld voortaan.
De redactie,

Heeft u hierover vragen? Mail naar de redactie: assvpost@gmail.com