Verenigingsnieuws
ASSV
Heeft u nog een idee voor deze website?
mail dan naar: assvpost@gmail.com (o.v.v. homepage assv)
ASSV Verenigingsnieuws en mededelingen
VOOR DE AFDELINGS-SECRETARISSEN
U kunt op deze website ook aan en afmeldformulieren downloaden
( Zie start-menu )
© ASSV
UITERSTE INZENDDATUM VOOR KOPIJ VAN DE VOLGENDE KOPPELING
2 JUNI 2024
ASSV BBQ + BINGO
23 JUNI 2024
Inschrijven tot 14 juni
kosten: 10 euro Aanvang 14.00 uur