Home ASSV Afdeling Schietsport,  adressen
 
 

Voorzitter:         A.Thijsse,     Regulierstraat 17   1947 GN Beverwijk, Tel. 06-15839985

Secretaris:        E.Gardien,     Regulierstraat 17   1947 GN Beverwijk, Tel. 06-33698278

Penningm:        A.Steijsiger,  Groenzoom 11       4142EV Leerdam,   Giro NL85INGB0004821330

Bestuurslid:     

Bestuurslid:       P. v/d Zee,    Pres. Steynstraat 149,    2021 VD Haarlem,  Tel. 06-48421555

HB vertegenw.  

 

E-mail secretaris afdeling Schietsport:  klik hier      

 

 

 

                           

 
  Amsterdamse Spoorweg Sport Vereniging
september 2009