Voorzitter

F.Sterk
Crabschuytstraat 104
1034 BL Amsterdam
06-17994970
Secretaris

H.Tolk
Hidsven 254
1025 MJ Amsterdam
06-25371027

Penningmeester

R.P.Ram
F.Zeijdelaarsweg 6
1382 MB Weesp
06-55896667

Giro NL96INGB0004584646
HB vertegenwoordiger

F.Sterk
Afdeling met 5 biljarts.
Er worden diverse competities gespeeld in libre, bandstoten en driebanden.
Er wordt ook in competitieverband gespeeld bij de VABB ( Amsterdamse Bedrijfs Biljart Bond)
Diverse clubavonden in de week
ASSV afdeling Biljart
Div. adressen Afdeling Biljart en nuttige internetlinks
© ASSV
secretaris afd. Biljart
E-mail: biljart.assv@ziggo.nl
Adressen
ASSV 75 jaar
De afdeling biljart organiseert zaterdag 1 april, in verband met dit feit, een leuk jubileum toernooi waaraan alle ASSV-leden kunnen deelnemen, mits zij een keu kunnen hanteren.
Wij zijn zuinig op onze prachtige accommodatie en biljarts.

Er wordt deze dag een toernooi georganiseerd waarbij in 4 spelsoorten wordt gespeeld.
Libre, bandstoten, 3-banden en stoot over rood.

Tijdens de middagpauze kunt u genieten van een heerlijke lunch.
Over de precieze invulling van deze dag en tijden zult u nader worden geïnformeerd. (afhankelijk van het aantal deelnemers)
U kunt zich opgeven voor deze dag via het mailadres van de secretaris van de afdeling biljart.

U kunt zich tot uiterlijk 25 maart opgeven.
Eerder is natuurlijk prettig in verband met de organisatie van deze dag.
Namens het bestuur afdeling Biljart.

Han Tolk
biljart.assv@ziggo.nl

Uitslagen en spelersoverzichten